grafický dizajn

Spojená škola, Hattalova 471, Nižná
Škola umeleckého priemyslu Kežmarok
Škola umeleckého priemyslu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Môťovská cesta
Škola umeleckého priemyslu Hlohovec
Súkromná škola umeleckého priemyslu