ekonomické lýceum

Súkromná obchodná akadémia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
Stredná odborná škola ekonomická
Obchodná akadémia