agropodnikanie - pestovateľstvo

Stredná odborná škola agrotechnická