Študijné odbory a prijímačky

Študijné odbory Gymnázia Trebišovská 12 v Košiciach:

  • 7902 J gymnázium  - 4-ročné štúdium
  • 7902 J gymnázium  - 8-ročné štúdium
  • 7902 J 74 bilingválne gymnázium – 5-ročné štúdium (anglický jazyk)

 

Termíny konania prijímacej skúšky určuje MŠVVaŠ SR

  • 1. termín 4-ročné a 8-ročné gymnázium - 4. alebo 5. mája 2023
  • 1. termín 5-ročné gymnázium - 2. a 3.mája 2023 alebo 28.apríla 2023
  • 2. termín 4-ročné a 8-ročné gymnázium - 9. alebo 10. mája 2023
  • 2. termín 5-ročné gymnázium - 11. a 12. mája 2023 alebo 15. mája 2023

Aktuálne informácie ohľadne prijímacích skúšok ako aj kritéria na prijímacie skúšky nájdete na stránke školy www.gt12.sk.