Študijné odbory a prijímačky

Študijné odbory Gymnázia Trebišovská 12 v Košiciach:

  • 7902 J gymnázium  - 4-ročné štúdium
  • 7902 J gymnázium  - 8-ročné štúdium
  • 7902 J 74 bilingválne gymnázium – 5-ročné štúdium (anglický jazyk)

Aktuálne informácie ohľadne prijímacích skúšok ako aj kritéria na prijímacie skúšky nájdete na stránke školy www.gt12.sk.