Stretnutie generácií

Veľa našich študentov je umelecky zameraných. Naša škola im ponúka realizáciu v umení, ktorá vrcholí predvianočnou akciou Stretnutie generácií. Študenti na tejto akcii recitujú vlastnú tvorbu v poézii a próze, hrajú na hudobné nástroje často aj vlastnú tvorbu a spievajú. Publikum im tvoria nielen učitelia a spolužiaci, ale aj rodinní príslušníci a priatelia.