O našej škole

Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého v Prešove začala oficiálne svoju činnosť na základe zriaďovacej listiny podľa vyhlášky č. 536/1990 Zb. o zriaďovaní a činnosti cirkevných škôl so súhlasom MZ SR dňa 1. septembra 1990. Vyučovanie sa na našej škole slávnostne začalo 17. septembra 1990.

V školskom roku 2022/23 si naša škola pripomína 32 rokov svojej existencie. Za toto obdobie vychovala veľa múdrych a šikovných ľudí, ktorí našli svoje uplatnenie v rôznych zdravotníckych a sociálnych zariadeniach, alebo sa úspešne uplatnili v mnohých iných oblastiach života u nás doma prípadne v zahraničí.

V súčasnosti sa zameriavame na výchovu a vzdelávanie v štvorročnom študijnom odbore s maturitou - praktická sestra.

Na pôde našej školy radi privítame každého, kto má otvorené srdce pre druhých, dokáže sa obetovať a svoje poslanie vidí v pomoci trpiacim a chorým.