Sme jedinou strednou zdravotníckou školou v Košickom kraji, ktorá ponúka možnosť získať zdravotnícke vzdelanie  v slovenskom aj  maďarskom jazyku. Pripravujeme zdravotnícky personál, ktorý sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

Získaš vedomosti z oblasti prevencie, liečenia chorôb, prvej pomoci, tiež zručnosti starať sa o svoje zdravie a zdravie svojich blízkych. Vzdelávanie sa člení na teoretickú a praktickú časť. Praktické vyučovanie prebieha v moderne vybavených odborných učebniach školy a od tretieho ročníka štúdia priamo u zamestnávateľov. V treťom ročníku štúdia žiaci absolvujú mesačnú odbornú prax. Škola úzko spolupracuje s nemocnicami, kúpeľmi, zariadeniami sociálnej starostlivosti. Môžeš sa u nás naučiť po anglicky, nemecky, francúzsky a latinsky. Ponúkame Ti možnosť zapojiť sa do  medzinárodných projektov či využiť svoj talent v krúžkovej činnosti. Viac informácií o nás nájdeš na webstránke školy. 

 Myslíš na svoju budúcnosť? So zdravotníckym vzdelaním si prácu určite nájdeš!