Nedlhá história našej školy za začala písať 1. septembra 2019, kedy k nám nastúpili prví študenti so zámerom študovať v 4-ročnom študijnom odbore praktická sestra dennej aj externej formy a v 2-ročnom učebnom odbore sanitár.

Trenčianska župa si od zriadenia novej Strednej zdravotníckej školy v Prievidzi na Vinohradníckej ulici č. 8A  sľubovala  vyriešenie dlhodobého problému bojnickej nemocnice a iných zdravotníckych a sociálnych zariadení s nedostatkom pracovnej sily či udržanie zamestnanosti v regióne hornej Nitry. SZŠ v Prievidzi je dnes dostupná nielen žiakom z okolitých, ale i vzdialenejších okresov a rady pedagogického zboru rozšírili aj niekoľkí vyučujúci odborných zdravotníckych predmetov z Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach.

Nemocnica s poliklinikou v Prievidzi so sídlom v Bojniciach je spádovou oblasťou pre približne 200 000 obyvateľov z celého regiónu hornej Nitry. Práve v priestoroch bojnickej nemocnice by mali žiaci novovzniknutej SZŠ absolvovať pravidelné praktické vyučovanie. Takýmto spôsobom si nemocnica plánuje vychovať vlastný zdravotnícky personál, ktorým chce doplniť chýbajúcu pracovnú silu. V regióne hornej Nitry totiž doteraz tento typ školy nebol.

Študovať v našej škole sa teda naozaj oplatí. Okrem novo zrekonštruovanej budovy a novej telocvične je našou pýchou niekoľko moderne vybavených učební odborných predmetov