Zdravotnícka škola neznamená vždy len sestričky...

Stredná zdravotnícka škola na Záhradníckej 44 v Bratislave je jedinečnou školou na Slovensku, pretože už vyše 60 rokov pripravuje technických zdravotníckych pracovníkov. Že nevieš, akí to sú? Nuž, napríklad takíto

  • vyšetrujú biologický materiál, keď si bol u lekára na odberoch,
  • v lekárni namiešajú špeciálne predpísané lieky,
  • urobia ortézu či korzet na mieru,
  • pripravia/opravia okuliare v očnej optike,
  • je to tá milá pani, ktorá ťa drží za ruku, keď chceš ujsť z kresla u zubára,
  • cvičia s tebou, keď ťa bolí chrbát alebo si mal nejaké zranenie.

Inak povedané - škola poskytuje päť zaujímavých študijných odborov pre absolventov základných škôl a jeden študijný odbor pre absolventov stredných škôl s maturitou.

Počas štúdia absolvuješ praktické vyučovanie a odbornú klinickú prax v najlepšie vybavených zdravotníckych zariadeniach, dostaneš sa tam, kde bežný smrteľník vkročiť nemôže.  A to nielen na Slovensku, ale aj v rôznych európskych krajinách v rámci stáží programu Erasmus+.

Ak budeš chcieť, môžeš sa rozvíjať zapájaním sa do odborných súťaží StudentLab (medzinárodná!), LabAcademia alebo do Stredoškolskej odbornej činnosti, jazykových olympiád, športových súťaží...

Úplný top sebarozvoj  môžeš realizovať cez program DofE, t.j. cez Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu. Máme už aj prvých zlatých absolventov.

Keď ukončíš štúdium na našej škole, budeš sa môcť výborne uplatniť na trhu práce (predstav si, že niektoré odbory sa dajú na SK študovať len na tejto škole, resp. len na dvoch školách na SK – jedna z nich je táto). Maturitné vysvedčenie z našej školy je pri výberovom konaní plus pre Teba. Môžeš ďalej pokračovať v štúdiu aj na vysokej škole.

Nielen štúdiom je mladý človek živý. Preto v škole organizujeme Olympijský deň, Hodinu masiek, Imatrikuláciu, vyše 50 rokov Vianočný volejbalový turnaj, zbierku Stolček prestri sa pre rodiny v núdzi a zbierku pre Centrum pre deti a rodiny v Necpaloch, zapájame sa do projektu Záložka spája slovenské školy, do súťaží Matematický klokan, iBobor, Expert Geniality Show, mimo vyučovania fungujú rôzne krúžky. Žiaci vydávajú vlastný školský časopis, chodia darovať krv a zúčastňujú sa rôznych humanitárnych podujatí.

Viac si pozri na našej stránke, Facebooku či Instagrame. Tešíme sa na Teba.