Rád pomáhaš slabým, chorým?

Si ľudomilný, empatický, máš srdce otvorené dokorán?

Rád sa zaujímaš o všetko nové, ktoré Ti rozširuje obzor?

Si komunikatívny a rád odovzdávaš získané informácie ďalej?

Si na správnej ceste. V ponuke sú tieto odbory, ktoré môžeš študovať na našej škole:

denné 4-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou:

5304 M asistent výživy

- poskytuje služby v oblasti fyziologickej výživy pre všetky skupiny obyvateľstva v stravovacích zariadeniach a v oblasti liečebnej výživy v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov,

5370 M masér

- vykonáva odborné masérske činnosti a odborné činnosti vo foto-, hydro-, termo-, balneoterapii v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov a wellnes,

5361 M praktická sestra

-vykonáva ošetrovateľské, asistenčné a administratívne činnosti a úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb,

5308 M zdravotnícky laborant

- vykonáva základné laborantské činnosti v zariadeniach spoločných vyšetrovateľských a liečebných zložiek.