Škola sa nachádza v mestskej časti Terasa.  Navštevujú ju športovo nadaní žiaci zo Slovenska  a zo zahraničia.  Jej cieľom je vytvorenie optimálnych podmienok pre všeobecné a odborné štúdium športovo talentovaných žiakov v piatich študijných odboroch  a výchova špičkových športovcov – reprezentantov SR, budúcich profesionálnych športovcov. Škola zabezpečuje športovú prípravu v nasledovných športoch: atletika, hádzaná, gymnastika, futbal, plávanie, fitnes, športová streľba, zápasenie, vzpieranie, vodné pólo, basketbal, bedminton, stolný tenis, ľadový hokej, karate, volejbal, taekwondo.  Je niekoľkonásobným držiteľom titulu „Škola roka“ za dosahovanie športových výsledkov v školských súťažiach a kolektívnym členom Olympijského klubu Košice.

Od 1.9.2020 je pri škole zriadená  Krajská hokejová akadémia.

Špecifikom školy je kvalitná športová príprava a vzdelávanie žiakov s ohľadom na ich dvojitú kariéru – prepojenie vzdelania a aktívneho športu . Maturitnou skúškou môžu získať licenciu trénera II. alebo III. stupňa v zvolenom športe.

V  škole je žiakom k dispozícii internát a  jedáleň v nepretržitej prevádzke, regeneračné stredisko, psychologická poradňa, školský bufet, 3 posilňovne, atletický štadión.Škola disponuje vlastným autobusom a minibusom.

Realizuje medzinárodné a národné projekty – Erasmus+, IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie, Junior Achievement – JA etika v podnikaní, Finančná, čitateľská, prírodovedná a matematická gramotnosť