Vo svojom regióne je Stredná priemyselná škola technická Bardejov jedinou školou svojho druhu. V meste Bardejov existuje už 70 rokov a za ten čas vychovala mnoho žiakov, z ktorých mnohí zastávali a zastávajú významné funkcie nášho verejného života. Pôvodne vychovávala škola odborníkov v staviteľstve.
Dnes má pomerne široké spektrum vyučovaných odborov. Snaží sa zohľadňovať najmä potreby pracovného trhu. V rámci CISCO Akadémie žiaci môžu získať certifikáty CCNA Routing and Switching: Introduction to Networks a CCNA Routing and Switching: Routing and Switching Essentials. Okrem certifikátov škola zabezpečí pre svojich žiakov odbornú prax v zmluvných firmách. Na skvalitnenie vzdelávania využíva aj neformálne spôsoby výučby ako exkurzie do miestnych aj  zahraničných firiem, návštevy výstav a autosalónov na území SR a v zahraničí či výmenné pobyty v rámci projektu ERASMUS+. Škola sa dlhodobo zapája do rôznych projektov a súťaží, ktoré rozširujú odborné kompetencie žiakov, čím sa zvyšuje  ich pripravenosť pre potreby trhu práce. 
Ako INTERREG Partnerstvo v oblasti odborného vzdelávania medzi SK a PL, Inovujeme a vzdelávame pre prax, operačný program Ľudské zdrojeVzdelávacie centrum pri SPŠT Bardejov - Vzdelávanie a adaptácia pracovnej sily prte potreby trhu práce, Kurz odbornej spôsobilosti elektrotechnikov.
 

Naše odbory:

2675 M elektrotechnika
https://www.spsbj.sk/skola/studijne-odbory/elektrotechnika

2561 M informačné a sieťové technológie
https://www.spsbj.sk/skola/studijne-odbory/informacne-a-sietove-technologie

3650 M staviteľstvo
https://www.spsbj.sk/skola/studijne-odbory/stavitelstvo

3765 M technika a prevádzka dopravy
https://www.spsbj.sk/skola/studijne-odbory/technika-a-prevadzka-dopravy