Stredná priemyselná škola technická ponúka štúdium moderných, atraktívnych a žiadaných študijných odborov. Štúdium vo všetkých odboroch je štvorročné, ukončené maturitnou skúškou.

Absolventi majú veľké možnosti uplatnenia sa doma i v zahraničí. Väčšina z nich pokračuje v ďalšom štúdiu na vysokých školách.

Vyučovanie prebieha v 40-tich odborných a špecializovaných učebniach a laboratóriách.

Škola ako prvá na Slovensku otvorila v roku 2009 Centrum odborného vzdelávania, ktoré sústreďuje najnovšie technológie v oblasti CNC strojov, počítačovej grafiky, 3D tlače, mechatroniky, elektroniky, mikroprocesorovej techniky, programovateľných automatov, robotiky, počítačových sietí a informatiky.

Súčasťou školy je aj moderný športový areál.

 

Študenti majú možnosť zapojiť sa do spoločenských a športových aktivít, reprezentovať školu v súťažiach a absolvovať medzinárodné programy a zahraničné pobyty. Navštevujú tanečnú školu, organizujú školský ples a riešia projekty v stredoškolskej odbornej činnosti.

Dosahujú popredné umiestnenia nielen v krajských, ale aj celoštátnych kolách technických a odborných súťaží. Zvíťazili v Stredoškolskej odbornej činnosti v strojárstve, elektronike a v kategórii ekonomika a riadenie. Prvé miesta obsadili v súťaži NAG 2020 – sieťových akadémií CISCO, Majstrovstvách SR v CNC sústružení a frézovaní a v súťaži Zenit v strojárstve.

Historickým úspechom školy je zisk striebornej medaily študenta školy na svetovej olympiáde v informatike.