Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Nitra poskytuje vzdelávanie v technických študijných odboroch: elektrotechnika, zameraná na priemyselnú informatiku a telekomunikačnú techniku, mechatronika a strojárstvo so zameraním na automobilovú techniku. Školu navštevuje viac ako 420 žiakov denného štúdia. V každom ročníku sú dve triedy odboru elektrotechnika, jedna trieda odboru mechatronika a jedna trieda odboru strojárstvo. Vďaka dobrému menu má škola nadregionálnu pôsobnosť. 300 žiakov je zvyčajne z okresu Nitra, ale zvyšných 120-130 žiakov je nielen z iných okresov nitrianského kraja, ale aj zo štyroch ďaľších krajov.  Vysokú úroveň absolventov dokazujú aj vynikajúce výsledky žiakov v krajských a celoštátnych kolách súťaží: ZENIT v elektronike, v informatike a v strojárstve, SOČ, ENESRSOL, TOP výrobok na výstave MLADÝ TVORCA, SYGA a MLADÝ MECHATRONIK.

Naše TOP:

• od roku 2004 vyučujeme programovanie PLC firmy SIEMENS
• od roku 2007 vyučujeme 3D softvér CATIA
• od roku 2010 vyučujeme programovanie robotov ABB
• od roku 2015 vyučujeme zbernicové elektroinštalácie firmy Legrand
• od roku 2019 hydraulické systémy SMC