Vážené žiačky, vážení žiaci, budúci stredoškoláci!

Študentské roky sú jedným z najkrajších období v živote mladých ľudí. Okrem získavania vedomostí, ktorými Vás škola pripravuje na život, môžete spoznať nových ľudí, nájsť priateľov, lásky, zabaviť sa a zašportovať si. Vaši učitelia na základnej škole, rodičia a známi Vám poskytli užitočné rady, akým smerom sa vybrať na ceste života ďalej. Hraničné mesto Komárno ponúka možnosti štúdia na strednej škole pre každú žiačku a každého žiaka s množstvom príležitostí na vzdelávanie, kultúru, relaxovanie či zábavu. Či už si technicky alebo humánne založená/ý, poskytujeme Ti perspektívnu príležitosť študovať v troch moderných študijných odboroch na Strednej priemyselnej škole strojníckej a elektrotechnickej v Komárne!

Predstavujeme našu školu!

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická v Komárne už takmer 70 rokov pripravuje mladých ľudí na profesionálny život. V budove, ktorá prešla intenzívnou rekonštrukciou, v príjemnom prostredí, odborných učebniach s moderným vybavením kladieme osobitný dôraz na realizáciu vzdelávania s výraznou praktickou zložkou. Náplň odborov pravidelne dopĺňame o nové poznatky, aby sme zabezpečili prístup našich študentov k najnovším informáciám, či už sa uplatňujú priamo na trhu práce alebo pokračujú na vysokých školách a univerzitách. Srdečne Ťa očakávame v priateľskej atmosfére, s možnosťou zapojenia sa do mnohých voľnočasových, športových a záujmových aktivít.

Pokračuj v štúdiu v modernom odbore, ktorý zodpovedá potrebám súčasnosti, s výraznou praktickou zložkou! Výučba na našej škole prebieha v troch študijných odboroch:

  • Strojárstvo

Základ študijného odboru tvoria metódy strojníctva a návrh strojov, na ktoré nadväzuje výučba moderných nových techník v strojárstve. Vyučuje sa v maďarskom jazyku.

  • Technické a informatické služby v strojárstve

Odbor je charakterizovaný výučbou ekonomických predmetov, v rámci ktorého si žiačky a žiaci osvoja aj poznatky zo všeobecného strojárstva. Vyučuje sa v maďarskom jazyku.

  • Elektrotechnika

Ťažisko výučby je zamerané na získavanie vedomostí a praktických zručností v elektrotechnike, elektrických inštaláciách, elektronike, informatike, počítačových sieťach, programovaní a pri tvorbe webových stránok. Získané poznatky sa aplikujú na počítačové a sieťové riadenie procesov ťažkého a ľahkého priemyslu, ako aj na moderný digitálny prenos informácií. Vyučuje sa v slovenskom a maďarskom jazyku.

Tak neváhaj a príď medzi nás! Staň sa aj Ty úspešným absolventom Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej v Komárne, jednej z najúspešnejších stredných škôl v našom regióne!

Srdečne Ťa očakáva                              Kolektív žiakov a učiteľov SPŠSE v Komárne