Škola tzv. „rodinného typu“ ponúka  od roku 1985 v Hurbanove štúdium Staviteľstva, v triedach s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským, ktoré je vhodné tak pre chlapcov ako aj dievčatá. Silnou stránkou školy je dlhodobý proces vyučovania inovatívnymi formami a metódami využívania digitálneho obsahu vzdelávania, výučba ekonomického programu Cenkros Plus a grafických systémov ALLPLAN, ArchiCAD a AutoCAD na projektovanie stavieb. Žiaci školy dlhodobo dosahujú vynikajúce výsledky v celoštátnych súťažiach  SOČ, VELUX, YTONG, Garden Semmelrock  a pod. Výhodou integrovaného odboru 3650 M staviteľstvo je pre žiaka možnosť výberu veľkého množstva voliteľných predmetov najmä v 3. a 4. ročníku, ktoré sú špecializované na pozemné staviteľstvo a vodohospodárske stavby.

Na škole sa povinne vyučuje v odbornej jazykovej učebni jeden cudzí jazyk. Na základe dobrovoľnej voľby je to jazyk anglický alebo nemecký. Škola sa síce nezapája do duálneho vzdelávania, ale úzko spolupracuje so stavebnými firmami ako je napr. YTONG, VELUX, LEIER, Wienerberger, Semmelrock, KonTruss, Korekt, a pod.

Škola bola úspešná v medzinárodnom projekte Erasmus+ (partneri Fínsko, Estónsko, Nemecko, Taliansko), vďaka čomu žiaci majú možnosť osvojiť si projektovanie „Smart domov“ v zahraničí v spolupráci s firmou LOXONE HANNA.   

Škola poskytuje ubytovanie vo svojom modernom školskom internáte s kapacitou 120 lôžok, ktorý sa nachádza v blízkosti školy. Jeho súčasťou je aj školská jedáleň, zabezpečujúca celodenné stravovanie pre viac ako 300 stravníkov.         

Hlavné uplatnenie absolventov našej školy v praxi je na pozíciách stavbyvedúci, majster, podnikateľ v oblasti stavebníctva, technik, rozpočtár, projektant a kreslič v projekčných kanceláriách. Uplatnia sa aj ako obchodní zástupcovia, odborní pracovníci na stavebných úradoch, na úradoch životného prostredia návrhári interiérového a exteriérového dizajnu, geodeti a pod. Škola optimálne pripraví žiakov na univerzitné štúdium, v ktorom pokračuje cca 80 % maturantov.