Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove patrí k dominantným stredným školám na východnom Slovensku. Podľa hodnotenia INEKO sa v roku 2021 škola umiestnila na prvom mieste v rebríčku hodnotenia odborných škôl v rámci Slovenska. V súčasnosti ponúkame tieto odbory: elektrotechnika a informačné a sieťové technológie. Spolupracujeme s rôznymi profesijnými zoskupeniami a mnohými firmami v oblasti IT a elektrotechniky, čo nám umožňuje poskytovať študentom najvyššiu pridanú hodnotu. Študenti školy dosahujú vynikajúce výsledky na celoštátnych, ale aj medzinárodných odborných a prírodovedných súťažiach. V meraniach NÚCEM pravidelne dosahujeme popredné priečky v rámci externej časti maturitnej skúšky. Môžeme byť hrdí na vyše 9-tisíc absolventov, ktorí našli a stále nachádzajú dobré uplatnenie v praxi.