Stredná odborná škola záhradnícka v Piešťanoch pripravuje žiakov v študijných odboroch:

  • 4228 M záhradnícka výroba a služby
  • 4240 M záhradný dizajn.

Škola spája  teoretické vzdelávanie  s praktickým vzdelávaním vo svojich priestoroch botanickej záhrady, pomologického sadu, skleníkoch a pestovateľských plochách.

Absolventi sa uplatnia v kvetinárskych predajniach, v záhradných centrách, pri  návrhoch a realizáciách záhrad, pri pestovaní ovocia, zeleniny, liečivých a tonizujúcich rastlín, pri ozeleňovaní a starostlivosti o zeleň v obciach a v mestách. 

Žiaci školy pod vedením vyučujúcich dosahujú vynikajúce výsledky v prezentáciách, na výstavách  aj v súťažiach.

Zapájame sa do ekologických súťaží a podujatí; nesieme názov a zástavu „Zelená škola“.

Spolupracujeme so školami v zahraničí v projektoch zameraných na záhradníctvo a ekológiu.

Škola je vyhlasovateľom Národnej súťaže vo viazaní a aranžovaní kvetov VICTORIA REGIA.

Bližšie informácie na  https://szaspn.edupage.org