SOŠ technická v Tlmačoch už skoro 70 rokov pripravuje absolventov študijných a učebných odborov strojárskeho a elektrotechnického zamerania. Dopyt po absolventoch školy je z roka na rok väčší o čom svedčí aj štatistika nezamestnanosti absolventov na ÚPSVaR. Škola má vlastnú Zváračskú školu od roku 2007 a od roku 2013 škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre zváranie a nedeštruktívne technológie. Od roku 2014 je škola držiteľom certifikátov ISO 9001:2008 pre systémy manažérstva kvality a požiadavky na kvalitu pri tavnom zváraní kovových materiálov.

Škola dlhoročne spolupracuje so zamestnávateľmi z regiónu a to nielen pri formovaní profilu absolventov, na základe ich požiadaviek, ale aj priamo pri zabezpečovaní praktického vyučovania v rámci odborného výcviku. Medzi významných zamestnávateľov nášho regiónu patria SES a.s. Tlmače a spoločnosť ZF Slovakia a.s. v Leviciach.  Okrem týchto zamestnávateľov spolupracujeme aj s menšími firmami z okolia. V priestoroch SES a.s. má škola vybudované svoje dielne v ktorých prebieha praktické vyučovanie žiakov prvých a druhých ročníkov, vyššie ročníky absolvujú praktické vyučovanie priamo na jednotlivých prevádzkach zazmluvnených zamestnávateľov.

V školskom roku 2018/2019 bol v priestoroch školy dobudovaný Školský internát s kapacitou 30 miest. Je určený najmä pre žiakov školy a zabezpečuje im konfort v dvoj a trojlôžkových, plne vybavených izbách s pripojením na internet. K dispozícií majú posilňovňu, spoločneskú miestnosť, kuchynku a práčovňu. V rámci športových popoludní využívajú školskú telocvičňu.

V školskom roku 2016/2017 škola vstúpila do Systému duálneho vzdelávania so spoločnosťou ZF Slovakia a.s. V súčastnosti má škola podpísanú zmluvu o duálnom vzdelávaní s ďalšími 4 spoločnosťami a pre prax pripravuje 87 "dualistov"