Chceš byť programátor, informatik, počítačový grafik, IT technik alebo ťa baví robotika? Teraz sa im môžeš naplno venovať už na strednej škole. Okrem toho ťa pripravíme aj na štúdium technických predmetov na VŠ, pretože okrem odborných predmetov máme výrazne posilnené aj vyučovanie matematiky a fyziky. Naša škola je zapojená v duálnom systéme, čo znamená, že odbornú prax môžeš absolvovať priamo u zamestnávateľa, ktorým je firma Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o vo Zvolene a môžeš si tak popri štúdiu aj niečo zarobiť. V škole aj u zamestnávateľa budeš pracovať s najmodernejšou technikou a získaš zručnosti potrebné pre prax.

 

SOŠ sv. Františka Assiského poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie a stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore Informačné a sieťové technológie so zameraním na Vývoj IKT riešení - teda programovanie. Hlavnými odbornými  predmetmi sú: aplikovaná informatika, programovanie ( jazyky Python a C-čko), počítačová grafika, počítačové siete, aplikovaná matematika a v rámci odbornej praxe aj robotika. Hlavným cieľom školy je odborná príprava absolventov a uchádzačom ponúkame štúdium v duálnom systéme pre partnerskú firmu Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., Zvolen.

Našim cieľom je pripraviť žiakov pre pracovný trh 21. storočia, pričom sa zameriavame na oblasť informatiky, programovania a robotizácie, ktoré v súčastnosti tvoria najrýchlejšie rastúci sektor s najväčším deficitom kvalifikovanej pracovnej sily.

Ďalším cieľom je, aby absolvent mohol plynule pokračovať v štúdiu na vysokej škole technického zamerania. Preto okrem odborných predmetov zameraných na informatiku a programovanie žiakom výrazne posilňujeme aj obsah učiva matematiky a fyziky.