" Škola, ktorá má zrná múdrosti a klasy budúcnosti."

SOŠ Pruské má bohatú históriu aj tradíciu a pôsobí vo vzdelávacom systéme 70 rokov. 

Sídli v budove renesančného kaštieľa zo 16. storočia a za sedemdesiat rokov svojej existencie sa stala neoddeliteľnou súčasťou budovania pôdohospodárstva a potravinárstva na Strednom
SOŠ Pruské je jediná škola v Trenčianskom kraji, ktorá v poslednom desaťročí  reaguje na požiadavky trhu  v oblasti poľnohospodárstva,  farmárstva, mechanizácie, agroturistiky,  rozvoja vidieka, záhradníctva, krajinárstva,  kynológie a potravinárskej výroby.

Umožňuje využiť  vedomosti z podnikateľskej činnosti i z iných oblastí spoločenského života.

Je to moderná škola, ktorá participuje na tradíciách a jej snahou je ukázať žiakom široký výber možností pre každého.

Poskytuje viaceré formy vzdelávania s možnosťou získať výučný list, maturitu i vyššie odborné vzdelanie. Do popredia sa dostávajú učebné a študijné odbory.

Škola je dlhoročným realizátorom projektov Erasmus+, je držiteľom Charty mobility.

Každoročne pedagógovia a hlavne študenti vycestujú k partnerom do celej Európy, čo im umožňuje získavať zahraničné skúsenosti vo svojom odbore a tým ich pripavujena ich povolanie , prípadne ďalšie štúdium. Taktiež realizujeme množstvo projektov, kde vyhlasovateľom sú inštitúcie v Slovenskej republike - ministerstvá, úrad vlády, nadačné fondy.

Patríme k držiteľom certifikátu Zelená škola ako aj certifikátu Školy, ktoré menia svet.

Škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy v poľnohospodárstve - mechanizácii, v záhradníctve, v kynológii, v podnikaní pre rozvoj vidieka.