Stredná odborná škola polytechnická Dolný Kubín - Kňažia je moderné vzdelávacie a školiace centrum pôsobiace v oblasti dolnej Oravy. Vo svojej činnosti zabezpečuje komplexnú prípravu žiakov pre oblasť strojárenstva, elektrotechniky , automobilového opravárstva.

Od svojho vzniku prešla škola rozsiahlou modernizáciou a už dlhodobo zabezpečuje prípravu mladých odborníkov pre ich budúce povolanie. Celý komplex areálu školy je situovaný do prekrásneho prostredia v blízkosti rieky Orava a okresného mesta Dolný Kubín, kde je zabezpečené komplexné teoretické a praktické vyučovanie žiakov .

Teoretické vyučovanie je zabezpečené v učebniach školy, ktoré sú moderne vybudované so špecializáciou na výučbu odborných predmetov, jazykov a výpočtovej techniky. V teoretickom a praktickom vyučovaní žiaci využívajú sedem učební IKT , ktoré sú vybavené video projektorom , interaktívnou tabuľou s pripojením na internet

Súčasťou teoretického vyučovania je vlastná telocvičňa, vonkajší ľahkoatletický areál s bežeckou dráhou a tenisovým kurtom. Žiaci našej školy sa v rámci teoretického vyučovania zúčastňujú rôznych vedomostných , športových a spoločenských súťaží, kde dlhodobo dosahujú veľmi dobré výsledky.

Odborný výcvik vyučujeme v odborných dielňach , ktoré sú priamo v areáli školy. Pracoviská odborného výcviku sú komplexne vybudované na získavanie praktických zručností žiakov vo všetkých študijných a učebných odboroch .V rámci odborného výcviku absolvujú žiaci strojárskych odborov prípravu v základných kurzoch zvárania elektrickým oblúkom a zvárania v ochrannej atmosfére CO2. Po úspešnom absolvovaní základného kurzu zvárania získavajú absolventi zváračský preukaz s celoštátnou platnosťou.

Škola úzko spolupracuje s významnými priemyselnými firmami pôsobiacimi v regióne, v ktorých žiaci absolvujú odbornú prax a získavajú najnovšie poznatky vo svojom odbore. Celý vyučovací proces je zameraný na dobré východiskové postavenie našich absolventov na trhu prác nielen v regióne , ale aj v rámci pracovných trhov Európskej únie..

Pre dochádzajúcich žiakov z väčších vzdialeností je v domove mládeže zabezpečené ubytovanie v dvojposteľových izbách so samostatnou kúpeľňou a sociálnym zariadením Žiaci využívajú telocvičňu , posilňovňu, športový areál a vonkajší rekreačný areál .Celodenné stravovanie pre všetkých žiakov je zabezpečené v školskej jedálni .

 

 

ODKAZY:

Instagram: https://www.instagram.com/sos_knazia/ 

Facebook: https://www.facebook.com/SOSPDK

Youtube: 

prehliadka školy:

SOŠP Kňažia - propagačné video školy (youtube.com)

 

študijné odbory: 

SOŠP Kňažia - Študijné odbory - Mechanik nastavovač (youtube.com) 

SOŠP Kňažia - Študijné odbory - Mechanik elektrotechnik (youtube.com)

 

učebné odbory: 

 

Zapojte sa do zdieľacej súťaže o fajnové ceny od  DECEMBRA 2023 DO MARCA 2024, každý mesiac hráme o inú cenu.

Stačí splniť tieto podmienky:

✔ LIKE na našu stránku

✔ ODPOVEĎ na otázku do komentára

✔ ZDIEĽAŤ verejne príspevok

✔ OZNAČIŤ kamaráta/kamarátku, ktorí by tiež chceli vyhrať

 

Výherca bude vylosovaný vždy posledný deň v mesiaci.

 

Otázka na mesiac december 2023:

Koľko tried I. ročníka má v pláne naša škola otvoriť v šk. roku 2024/2025? 

 

Súťaž prebieha na našich účtoch FB a IG:

 https://www.facebook.com/SOSPDK

 https://www.instagram.com/sos_knazia/