SOŠ s názvom polytechnická začala písať svoju históriu od 01.01.2009, ale jej začiatky (najmä jej subjektov) siahajú do polovice 20. storočia.

Škola vznikla zlúčením SOU papierenského a SOU poľnohospodárskeho v školskom roku 2002/2003 a existovala pod názvom Stredné odborné učilište Ružomberok. V roku 2005 bola pričlenená aj SPŠ Ružomberok a nový názov školy bol Združená stredná škola. Neskôr sa premenovala ešte raz na Stredná odborná škola.

Názov SOŠP má vystihovať zameranie školy na technické odbory, najmä strojárstvo, elektrotechniku a automobily.