Pár slov o škole

                Škola má dlhoročnú tradíciu vo výchove odborníkov v stavebnom sektore, tiež sa profiluje na prípravu kvalifikovaných odborníkov z oblasti informačných technológií, výpočtovej techniky. Má moderné laboratórne vybavenie a naďalej investuje do modernizácie. Budúcim študentom ponúkame študijné a učebné odbory, ktoré im pomôžu uplatniť sa v praxi, zorientovať sa v živote, vyformovať si vlastnú osobnosť, a teda aj vlastnú budúcnosť. Absolventi sú pripravení ihneď po úspešnom ukončení štúdia naplno sa uplatniť na trhu práce, založiť a spravovať vlastný podnik či firmu. Ponúkame vzdelávanie s podporou IKT, e-learning, kvalitnú odbornú prax na zmluvných pracoviskách.

Naše TOP

 • spolupráca s firmami - aj duálne vzdelávanie
 • možnosť uplatnenia sa hneď po skončení školy
 • moderne vybavené učebne a dielne
 • CISCO a MIKROTIK certifikát
 • vzdelávanie s podporou IKT, e-learning
 • spolupráca so Slovenským Červeným krížom, darovanie krvi

Výhody

 • prostredie a lokalita
 • multifunkčné exteriérové ihrisko, telocvičňa
 • posilňovňa
 • špecializované odborné učebne
 • uzol SANET