Stredná odborná škola poľnohospodárstva a  služieb na vidieku v Trnave má takmer 100-ročnú tradíciu a je jediná svojho zamerania v Trnavskom kraji. Naša škola sa nachádzav tichej lokalite na okraji Trnavy. 

Láska k zvieratám, ochrana životného prostredia, návrat k prírode, vidieckemu spôsobu života a chuť spoznávať tradície s tým spojené je to, čo nás spája. 

Cieľom nás, učiteľov, je pripraviť žiakov, šikovných aktívnych mladých ľudí na ich budúce povolanie v odbore, ktorý ich baví. 

Naši žiaci si môžu v rámci vzdelávania zvoliť jeden z dvoch odborov

  • agropodnikanie, 
  • veterinárne zdravotníctvo a hygiena.

Následne sa vyprofilujú v  ďalších študijných zameraniach:

  • poľnohospodársky manažment
  • kynológia
  • chov hospodárskych zvierat
  • chov cudzokrajných zvierat

 

Zaujímavosti školy:

Súčasťou školy je školské hospodárstvo s rastlinnou aj živočíšnou výrobou. Školské hospodárstvo  umožňuje našim žiakom nadobudnúť popri štúdiu mnohé potrebné zručnosti a skúsenosti.  Okrem toho prevádzkuje vlastný mliečny automat, vďaka ktorému sa do dnešného dňa podarilo predať z vlastnej produkcie už viac ako milión litrov mlieka.

Pre mladých chovateľov sú v škole k dispozícii teráriá, kde môžu umiestniť svoje exotické zvieratá a starať sa o ne v rámci chovateľského krúžku. Budúci včelári sa môžu realizovať v inšpiratívnom včelárskom krúžku, kde sa naučia všetko potrebné o starostlivosti  o týchto nenahraditeľných pomocníkov.

Na svoje si prídu aj psíčkari. Štvornohí miláčikovia našich žiakov sa stali akoby našimi ďalšími žiakmi s pravidelnou dochádzkou a ukážkovou disciplínou. Kynológovia majú k dispozícii priestranný výcvikový areál, voliéry, aj profesionálne agility prekážky.

Škola prevádzkuje vlastnú autoškolu s vodičským oprávnením skupín B a T. Prvé metre na aute či na traktore žiaci robia na cvičisku priamo v areáli školy.

U nás v škole sa stále niečo deje, pripravujeme nové projekty a akcie na ktoré sa veľmi tešíme. Staňte sa ich súčasťou. Poďte študovať k nám.