O nás

Sme stredná odborná škola podnikania, ktorá ponúka školské vzdelávacie programy pre budúcich manažérov strednej úrovne v oblasti obchodu a služieb, živnostníkov, nákupcov, pracovníkov v zahraničnom obchode i v logistických centrách.

Naša škola sa usiluje dosiahnuť komplexný rozvoj osobností žiakov a podporuje nielen talentovanú mládež, ale aj mladých ľudí so špeciálnymi potrebami.

,,Ako náš absolvent získaš široký odborný profil s potrebným všeobecným vzdelaním pre obchod a služby, podnikanie, marketing i cestovný ruch a s odbornými zručnosťami s tým súvisiacimi. V praxi sa môžeš uplatniť ako agent reklamných a obchodných služieb, odborný zamestnanec obchodu či v oblasti cestovného ruchu a gastronomických služieb, cestovných kanceláriách, podnikoch a organizáciách cestovného ruchu. Systém duálneho vzdelávania je cestou k získaniu prvého zamestnania. V našich učebných odboroch pripravujeme pre pracovný trh zamestnancov a maloobchode a veľkoobchode, v cukrárskej výrobe, ale aj v mäsopriemysle, ako aj odborníkom v oblasti propagácie, reklamy a výtvarníctve. Ak ukončíš učebný odbor, máš možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu a pripraviť sa na samostatné podnikanie“.

Duálne vzdelávanie

V ponuke máme duálne vzdelávanie v študijnom odbore 6442 K Obchodný pracovník, v ktorom spolupracujeme s 11 zamestnávateľmi. Každý žiak si môže vybrať svojho zamestnávateľa, s ktorým podpíše zákonný zástupca učebnú zmluvu.

Duálne vzdelávanie ponúkame aj v učebnom odbore 6461 H asisitent predaja a 2955 H mäsiar, lahôdkar, v ktorých spolupracujeme s viacerými zamestnáveteľmi.

Ponuka študijných odborov:

- 6442 K Obchodný pracovník/obchodná pracovníčka - duálne vzdelávanie

- 6327 M Ekonomické a administratívne služby v podnikaní

Ponuka učebných odborov:

- 6461 H asistent predaja/asistentka predaja - duálne vzdelávanie

- 2964 H cukrár/cukrárka

- 2955 H mäsiar, lahôdkar/mäsiarka, lahôdkarka- duálne vzdelávanie

Prečo je naša škola pre Teba:

 • Chceš samostatne podnikať a byť nezávislý
 • Si expert v ,,shoppingovaní“
 • Si kreatívny
 • Rád cestuješ a spoznávaš svet
 • Chceš získať niečo viac od školy
 • Miluješ pečenie a koláčiky
 • Chceš študovať prestížny odbor, žiadaný nielen  na Slovensku, ale aj v zahraničí

Výhody pre Teba:

 • Prax v zahraničí, program ERASMUS+,
 • duálne vzdelávanie,
 • lyžiarske kurzy, plavecké kurzy,
 • možnosť získať štátnu skúšku z písania na PC a korešpondencie,
 • certifikát EUROPASS mobilita,
 • certifikát animátora voľného času,
 • realitný vodičák,
 • cvičná firma,
 • školský časopis a iné.

,,Poď k nám, doplň náš tím aktívnymi cieľavedomými ľuďmi, ktorí vedia čo chcú v živote dosiahnuť. Spolu to zvládneme“.