Študijný odbor 4219 M Lesníctvo

Zameranie:         4219 M 01 lesnícka prevádzka

                              4219 M 02 krajinná ekológia

Škola poskytuje:

 • Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou
 • Komplexné vzdelanie pre možnosť štúdia na vysokej škole
 • Vzdelanie v oblasti poľovníctva s kvalifikáciou na úrovni vyššej štátnej skúšky a možnosti získania poľovného lístka
 • Vzdelanie v oblasti sokoliarstva s možnosťou  získania sokoliarskeho preukazu s medzinárodnou certifikáciou oprávňujúcou na chov a výcvik pernatých dravcov a sov, ako aj lov s týmito dravcami
 • Získanie kvalifikácie pre obsluhu a údržbu motorových píl a krovinorezov – pilčícky preukaz
 • Vodičské oprávnenie skupiny B, T
 • Špičkové materiálno technické  vybavenie pre výúčbu
 • Možnosť  absolvovať odborné praxe aj v zahraničí

Uplatnenie absolventov:

 •  vedúci lesného obvodu (lesník, horár)
 • technicko – hospodársky zamestnanec na lesnej správe, resp. v iných organizačných formách lesníckych subjektov
 • technicko – administratívny pracovník v odvetviach ekologického a enviromentálneho zamerania,
 • profesionálny pracovník v oblasti poľovníctva, sokoliarstva, pri biologickej ochrane letísk
 • pracovník  Štátnej ochrany prírody