"Ničoho v živote sa netreba báť, treba len všetkému porozumieť."

M. C. Sklodowska

 

Sme školou, ktorá reaguje na potreby žiakov, ich rodičov a trhu práce.

Veríme, že každý človek je jedinečná bytosť schopná pozitívneho vývoja a môže byť v niečom lepší ako iní.

Poskytujeme odborný rozvoj pre tých, ktorí sa vo svojej budúcnosti vidia ako chemici, biotechnológovia, farmakológovia, technológovia kozmetiky, manažéri.

Rozvíjame jazykové a odborné zručnosti počas stáží a výmenných pobytov žiakov v zahraničí.

Poskytujeme odborný rozvoj aj žiakom zahraničných škôl počas stáží na Slovensku.

Po skončení štúdia sa môžete uplatniť:

* v chemickom, farmaceutickom, kozmetickom a potravinárskom priemysle, v laboratóriách

* v administratíve, technicko-hospodárskych činnostiach v slovenských aj v nadnárodných spoločnostiach, kde je komunikačným jazykom anglický jazyk

* založiť si vlastnú živnosť

* pokračovať v štúdiu na vysokej škole, najčastejšie  prírodovedného, technického alebo ekonomického  smeru na Slovensku alebo v zahraničí