Budúci prváci, naša škola poskytuje kvalitné vzdelanie v špecifických odboroch. Na teoretickom vyučovaní získate poznatky, ktoré pre Vás budú užitočné a zároveň si ich môžete vyskúšať a overiť v praxi. Už teraz Vám však prajeme, aby ste si po niekoľkých nasledujúcich rokoch štúdia strávených na našej škole okrem vedomostí a zručností so sebou odniesli aj priateľstvá na celý život.

Vieme, že každý jeden mladý človek v našej triede je pre niekoho celým svetom. Možno si nezapamätá všetko, čo sme povedali, no nikdy nezabudne na náš skutočný záujem niečo ho naučiť. Je dobré mať v živote aspoň jedného človeka, ktorý vo Vás verí, príďte ho nájsť medzi nás.

Naša škola

Spojená škola je moderná inštitúcia s kvalitným technickým a personálnym zázemím. Ponúka vzdelanie pre žiakov základných škôl v oblasti obchodu a služieb v učebných a študijných odboroch ako aj pre absolventov učebných odborov v nadstavbovom štúdiu.

Študenti sa pravidelne zúčastňujú rôznych regionálnych, krajských, celoštátnych súťaží, kde sa často umiestňujú na popredných miestach a získavajú ocenenia v prestížnych súťažiach a majstrovstvách SR v odboroch kozmetik, kaderník, manikér-pedikér, fotograf (napr. InterBeauty, AMFO).

Naše naj...

 • duálne vzdelávanie v učebnom odbore kaderník,
 • moderné odborné učebne, kozmetické a kadernícke salóny pre verejnosť,
 • knižnica s odbornou literatúrou,
 • moderná telocvičňa a posilňovňa,
 • ISIC,
 • školský psychológ priamo v škole,
 • vysokokvalifikovaný pedagogický zbor,
 • možnosti ďalšieho vzdelávania – pomaturitné, nadstavbové, kurzy,
 • exkurzie doma aj v zahraničí,
 • charitatívne zbierky UNICEF,
 • dobrovoľníctvo,
 • „Realitný vodičák“,
 • jedáleň v budove školy.

„Neučíme sa pre školu, ale pre život.“     Seneca