Spojená škola v Trnave so svojimi organizačnými zložkami:

Stredná športová škola Jozefa Herdu a Gymnázium

je úspešná škola s tradíciou.

Počas svojej existencie si budovala svoje meno a vysoký štandard. Svedčia o tom mnohí úspešní absolventi oboch škôl, osobnosti kultúrneho, vedeckého a športového života, no i súčasní žiaci, ktorí reprezentujú školu v predmetových súťažiach, na konferenciách a na najvýznamnejších domácich a medzinárodných športových podujatiach.

Princípy školy:

Učiť sa učiť.

Učiť sa konať.

Učiť sa žiť s ľuďmi.

Učiť sa byť.

Obľúbené videá