Spojená škola sa strojárskemu a elektrotechnickému zameraniu venuje už viac ako 60 rokov. Dlhoročná tradícia, široké povedomie, veľký počet absolventov a nízka miera ich nezamestnanosti nás stavajú na popredné miesto zo škôl v regióne. 

Škola dynamicky reaguje na potreby trhu a práce a vzdeláva v odboroch, ktoré nastoľujú trendy v priemysle. Absolventi nie sú klientmi úradu práce, ale sú v hľadáčiku spoločností zameraných na strojárstvo a elektrotechniku.

Ponúkame 4 atraktívne školské vzdelávacie programy z oblasti strojárstva a elektrotechniky. Štúdium je prepojené s praxou - ponúkame duálne vzdelávanie -  v kooperácii s výrobnými podnikmi regiónu, praktické vyučovanie na nových CNC a klasických strojoch. Firmy zapojením sa do duálneho vzdelávania zamestnali už prvých absolventov.

Škola sa chytila šance pre vzdelávanie v oblasti dronov a virtuálnej reality a stojí pri zrode nových európskych vzdelávacích odborov. Spolu s Prešovskou regionálnou komorou SOPK sme sa zapojili do projektu DigiS.

Naše top:

- Centrum odborného vzdelávania s akreditovaným vzdelávaním

- podpora stredoškolských aktivít - Erasmus+, Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu 

 

Obľúbené videá