História Spojenej školy sa odvíja od roku 1958. Vzdelávacia ponuka školy sa v priebehu rokov menila v závislosti od potrieb podnikov v Prešove a okolí a v posledných rokoch aj na základe záujmu rodičov a potrieb trhu práce. Škola dynamicky reaguje na potreby trhu a práce a vzdeláva v odboroch, ktoré nastoľujú trendy v priemysle. Absolventi nie sú klientmi úradu práce, ale sú v hľadáčiku spoločností zameraných na strojárstvo a elektrotechniku.

Ponúkame 5 atraktívnych školských vzdelávacích programov z oblasti strojárstva a elektrotechniky. Štúdium je prepojené s praxou - ponúkame duálne vzdelávanie -  v kooperácii s výrobnými podnikmi regiónu, praktické vyučovanie na nových CNC a klasických strojoch.

Naše top:

- Centrum odborného vzdelávania s akreditovaným vzdelávaním

- podpora stredoškolských aktivít - Erasmus+, Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu