ČO PONÚKAME?

KVALITNÉ VZDELANIE  

Náš absolvent sa orientuje vo všeobecných poznatkoch v rámci študijného odboru a je pripravený zvládnuť požiadavky ním vybranej vysokej školy. Naša škola okrem iného poskytuje voliteľné semináre počas 3. a 4. ročníka štúdia na gymnáziu.

PARTNERSTVO S AMERICKOU UNIVERZITOU

Spolupracujeme s Language and Catechetical Institute v Gamingu. Veľkej obľube sa tešia výmenné pobyty s americkými študentmi.

DÔVERYHODNOSŤ A HODNOTOVÁ VÝCHOVA

Kladieme dôraz na rozvoj osobnosti prostredníctvom morálnych hodnôt, komunikácie a živej duchovnej formácie.

ZAUJÍMAVÉ EXKURZIE DOMA I V ZAHRANIČÍ

Naši študenti už navštívili Anglicko, Rakúsko, Francúzsko, Poľsko, Česko. No radi navštevujeme i zaujímavé miesta na Slovensku.

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP A PRIATEĽSKÁ ATMOSFÉRA

Pre nás nie si len číslom v katalógovom liste, poznáme sa po mene. Žiaci spolu s učiteľmi a vedením školy tvoria veľkú školskú rodinu. Triedne kolektívy sú menšie, vzťahy osobnejšie.

ZAUJÍMAVÉ PROJEKTY / SÚŤAŽE

Okrem predmetových a jazykových olympiád a športových súťaží sa nači žiaci mimoriadne úspešne zapájajú i do súťažných projektov ako Prezentiáda, Pišqworky, Ekohackaton, Matematický klokan, či Buzalkova Trnava, Slovo bolo u Boha, Project competion a pod.

Prezentáciu našej školy nájdete na tejto linke.