Spojená škola

Tradícia, modernosť a rozmanitosť = Spojená škola

Spojená škola je vzdelávacou inštitúciou, ktorá poskytuje odborné vzdelávanie a odbornú prípravu na výkon povolania a prípravu na štúdium na vysokých školách. Víziou školy je, aby sa žiaci školy v čo najväčšej miere zapájali do systému duálneho vzdelávania, a tak sa uplatnili na slovenskom trhu práce a neodchádzali za prácou do zahraničia. Priority školy sú rozvoj odborného vzdelávania a prípravy, jeho prepojenie s trhom práce, tiež prepojenie vzdelávacieho procesu na škole so získavaním praktických skúseností študentov priamo v praxi, spolupráca so zamestnávateľmi aj bez duálneho vzdelávania. Škola má veľmi dobré priestorové a personálne podmienky a materiálne vybavenie. Tradičná škola sa mení na modernú s dôrazom na potreby učiacej sa spoločnosti.

Škola má dve organizačné zložky:

 • Stredná odborná škola remesiel
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb

Naše naj

- Telecom štúdio v priestoroch školy

- telocvičňa

- posilňovňa

- externé multifunkčné ihrisko

- moderné chemické laboratórium

- jazyková učebňa

- multimediálna učebňa

- duálne vzdelávanie

- autoškola, môžnosť absolvovať vodičský kurz skupiny „B“ za výhodných podmienok.

- aktívna spolupráca s živnostníkmi a firmami v odbore

- zahraničné odborné stáže študentov v rámci projektov Erasmus+

- možnosti ďalšieho nadstavbového vzdelávania

Možnosti štúdia v školskom roku 2023/2024

4 –ROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY 

 • 2840 M biotechnológia a farmakológia
 • 3447 K grafik digitálnych médií 

                 DUÁLNE VZDELÁVANIE

 • 3447 K grafik digitálnych médií 
 • 6442 K obchodný pracovník
 • 7661 M sociálno-výchovný pracovník

3 – ROČNÉ UČEBNÉ ODBORY - výučný list

 • 2962 H pekár
 • 3661 H murár

              DUÁLNE VZDELÁVANIE

 • 2962 H pekár
 • 3661 H murár
 • 3274 H obuvník

2 - ROČNÉ UČEBNÉ ODBORY - (upravený učebný plán)
     pre žiakov, ktorí ukončili ZŠ v nižšom ako 9. ročníku

 • 3169 F praktické práce
 • 3686 F stavebná výroba

 2 - ROČNÉ NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM  - štúdium je  BEZPLATNÉ.

      - maturitné vysvedčenie pre absolventov učebných odborov

 • 3659 L      poľnohospodárstvo
 • 6403 L      podnikanie v remeslách a službách