Špičkové dielne odborného výcviku

Na konci školského roka 2021/2022 sa našej škole uskutočnilo slávnostné otvorenie a odovzdanie dielní odborného výcviku do užívania. Odovzdania sa zúčastnili predseda TSK Jaroslav Baška, poslanci TSK, zástupcovia firiem zapojených do projektu IROP, zástupcovia zamestnávateľov a iní významní hostia. „Táto škola je jednotkou v systéme duálneho vzdelávania, preto som rád, že pokračuje v tradícii, ktorú má, a spolupracuje s firmami z Považskej Bystrice a okolia. Tento projekt je v hodnote 2,7 mil. eur, z toho 600 tis. eur financuje Trenčiansky samosprávny kraj, zvyšok je príspevok z eurofondov,“ vysvetlil predseda TSK Jaroslav Baška a pokračoval: „SOŠ strojnícka Považská Bystrica prešla za posledné obdobie veľkou modernizáciou. Zrekonštruované boli strechy na dvoch pavilónoch, trieskové hospodárstvo a nádvorie za starou dielňou a pribudlo nové multifunkčné ihrisko. Najnovšie svojich budúcich študentov láka aj úplne novou dielňou praktického vyučovania, ktorej vybavenie by im mohla závidieť nejedna firma“.

Okrem rekonštrukcie dielne praktického vyučovania so zázemím sa vďaka projektu, ktorý TSK stihol zrealizovať za jeden rok, vynovilo aj ich vybavenie, pribudlo 10 univerzálnych sústruhov, 5 CNC sústruhov a 5 CNC frézovačiek, ale aj 10 frézovačiek s príslušenstvom a pásový schodolez. Špičkovým technickým vybavením tak škola láka nielen nových žiakov, ale aj ďalších partnerov duálneho vzdelávania. Naša škola spolupracuje so 14 firmami a rokovania máme rozbehnuté s ďalšími šiestimi. V systéme duálneho vzdelávania bolo v šk. roku 2021/2022 zapojených 245 z celkom 569 žiakov školy. Za posledné roky presiahli investície do školy 3,8 mil. eur.