Školský parlament

Medzi hlavné aktivity, oblasti a témy, ktoré Školský parlament realizuje, resp. na ktorých sa spolupodieľa sú:

  • imatrikulácie prvákov
  • halloweensky deň učenia
  • študentská kvapka krvi
  • Mikuláš na škole
  • vianočná akadémia
  • zbierka na pomoc ľuďom zasiahnutých vojnou na Ukrajine, zbierka Deň narcisov, Biela pastelka
  • raelizácia oddychovej zóny s názvom ,,detská izba“
  • zber papiera, anketa AMOS, akadémia k ukončeniu šk. roka
  • a iné