Školský časopis ROZHĽAD

Rozhľad je školský časopis tvorený študentmi Gymnázia v Považskej Bystrici. Vychádza dvakrát ročne. Výkonný tím časopisu pozostáva zo šéfredaktora, redaktorov, grafika, fotografov a pedagogického dozoru. Každý mesiac uverejňuje redakčná rada Rozhľadu v regionálnej tlači Obzor - My aktuality z gymnázia pod názvom Rozhľad IN. Uverejňujeme články o akciách v škole na stránkach TASR. Pomáhame pri organizácii celoškolskej akcie Beh Rozhľadu.

ROZHĽAD TV, je súčasťou redakčnej rady Rozhľad s novým mediálnym rozmerom.