Škola je jediným komplexným centrom scénického umeleckého vzdelávania na Slovensku. Pripravujeme absolventov pre divadlá, televízne a filmové štúdiá a iné scénické formy, pre reklamné agentúry a ďalšie pracovné zaradenia v oblasti grafickej tvorby, odevného dizajnu, hairstylingu, fotostylingu, audiovizuálnej a masmediálnej  tvorby a voľného umenia. Štúdium je štvorročné, ukončené maturitnou skúškou. Absolventi školy sa veľmi dobre uplatnia na domácom aj zahraničnom pracovnom trhu, alebo pokračujú v ďašom štúdiu na vysokých školách. Vzdelanie si môžu doplniť aj pokračovaním vo vyššom odbornom štúdiu na našej škole.