Rýchla prehliadka školy

Škola má dve budovy. Hlavnú budovu a budovu telocvične. Obe budovy sú plne pokryté wifi. 

V hlavnej budove sa nachádzajú:

 • 3 odborné učebne pre  praktické vyučovanie praktických sestier alebo zdravotníckych asistentov,
 • 3 odborné učebne pre praktické vyučovanie vyučovanie masérov,
 • učebňa na vyučovanie  prvej pomoci,
 • učebňa na vyučovanie anatómie a fyziológie,
 • učebňa psychológie,
 • klubovňa,
 • učebňa chémie spojená s laboratóriom,
 • klasické učebne,
 • kabinety pre učiteľov,
 • kancelárie,
 • školská jedáleň,
 • školský internát (na najvyššom podlaží),
 • šatne pre žiakov.

 

 

 

 

Obľúbené videá