Projekt MiniErasmus

Žiaci majú každoročne vďaka oragnizácii FutureGenerationEurope možnosť zúčastniť sa projektu MiniErasmus, v rámci ktorého si môžu vyskúšať vysokoškolské štúdium na vybranej vysokej škole so všetkým, čo k tomu patrí (prednášky, odborné semináre, internátny život vysokoškoláka a pod.).