Profil školy

PÁR SLOV O ŠKOLE:

Škola so 70-ročnou tradíciou vzdelávania v stavebníctve ponúka študijné a učebné odbory technického zamerania. Udržiavame spoluprácu so zahraničnými školami prostredníctvom výmenných pobytov žiakov. V súťažiach predpisov BOZP sa umiestňujú žiaci školy na popredných miestach a patria medzi najlepších. Organizujeme súťaž zručností Mladý remeselník v odboroch stolár a murár. Pre mladých dobrovoľných hasičov pripravujeme každoročne stále populárnejšiu súťaž DHZ o Pohár hasičských tovarišov.  

 

 

NAŠE TOP:     

Duálne vzdelávanie

Erazmus +

Súťaž DHZ o Pohár hasičských tovarišov

Súťaž Mladý remeselník

Súťaž v predpisoch BOZP a Bezpečné dni

Skills Slovakia

Súťaže žiakov stavebných odborov na výstave Coneco

Medzinárodná spolupráca so školami z ČR, Poľska a Bieloruska

Besedy s hosťami v cudzích jazykoch

 

VÝHODY:

internát

jedáleň

dve telocvične, tenisové kurty a futbalové ihriská

posilňovňa

lezecká stena

kongresová sála