Prírodovedná trieda

Na ktorých vysokých školách študujú absolventi našej prírodovednej triedy, nájdeš v tomto videu.