05.
máj

Prijímacie talentové skúšky

Termín prijímacích skúšok

5. – 6. máj 2021

(Prihlášku na prijímacie skúšky doručiť na adresu školy najneskôr do 16. apríla 2021)

Prijímacie skúšky vo všetkých odboroch pozostávajú:

  • z praktickej časti, zameranej najmä na overenie miery talentu a predpokladov na štúdium zvoleného hlavného odboru štúdia;
  • z teoretickej časti

 

Všetky informácie o prijímacích talentových skúškach nájdete na 

https://www.konzervatoriumbb.sk/studium/prijimacie-skusky/