12.
máj

Prijímacie skúšky II. termín

12. máj 2023 - piatok

- odbor tanec, odbor hudobno-dramatické umenie, odbor hudobno-dramatické umenie-muzikál