02.
máj

Prijímacie skúšky

2. máj 2023 - utorok

- odbor spev, odbor hudba (všetky zverejnené zamerania)