28.
apríl

Prijímacie skúšky

Prvý termín konania prijímacích skúšok:

28. apríl 2023 - piatok

- odbor tanec, odbor hudobno-dramatické umenie, odbor hudobno-dramatické umenie-muzikál