PRIJÍMACIE KONANIE

Informácia o prijímacom konaní do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022

Gymnázium sv. Edity Steinovej v školskom roku 2021/2022 otvára nasledujúce študijné odbory:

7902 J - osemročné gymnázium

7902 J 74 – gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko – anglické, 5-ročné štúdium)

Gymnázium - bilingválne štúdium, 5-ročné

Prijímacích pohovorov sa môžu zúčastniť žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ, resp. tercie a kvarty 8-ročných gymnázií.

Otvárame 4 triedy s celkovým počtom žiakov 86. Žiak bude prijatý na základe kritérií, ktoré budú zverejnené najneskôr 26. februára 2021.

Termíny:

Termín podania prihlášky zákonným zástupcom riaditeľovi ZŠ je 8. apríl 2021.

Prijímacie skúšky: 5. máj (1. termín) a 12. máj (2. termín) 2021

Predmety prijímacej skúšky: anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra, matematika

 

Gymnázium – 8-ročné štúdium

Prijímacích pohovorov sa môžu zúčastniť žiaci 5. ročníka ZŠ.

Otvárame 1 triedu s počtom žiakov 20.

Žiak bude prijatý na základe kritérií, ktoré budú zverejnené najneskôr 26. februára 2021.

Termíny:

Zákonný zástupca podá prihlášku riaditeľovi ZŠ do 8. apríla 2021.

Prijímacie skúšky: 3. máj (1. termín) a 10. máj (2. termín) 2021

Predmety prijímacej skúšky: slovenský jazyk a literatúra, matematika

Podrobné informácie budú zverejňované postupne na internetovej stránke školy (www.gymes.eu).