Pridajte sa k nám!

Čo ponúkame?

• individuálny prístup k žiakovi
• vysoká umelecká a pedagogická profesionalita učiteľov
• workshopy, súťaže, charitatívna činnosť
• rodinný charakter a pozitívna klíma školy
• dva divadelné priestory, dabingové a nahrávacie štúdio
• školská psychologička
• školský mentor/kouč, sociálny pracovník
• slobodné, kreatívne, tolerantné a empatické prostredie

Viac na 

WWW.CKBA.SK