Prešovský kraj

Spojená škola Medzilaborce
Stredná odborná škola lesnícka
Obchodná akadémia
Stredná odborná škola technická
Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána
Súkromná spojená škola, Biela voda, Kežmarok
Škola umeleckého priemyslu, Prešov
Stredná odborná škola dopravná
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
Gymnázium
Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov
Súkromné gymnázium FELIX

Stránky