Prešovský kraj

Súkromné gymnázium Felix
Súkromná obchodná akadémia
Stredná zdravotnícka škola
Life Academy – Súkromná spojená škola
Spojená škola - Gymnázium
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
Spojená škola Juraja Henischa
Stredná odborná škola
Spojená škola
Gymnázium gen. L. Svobodu
Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi
Spojená škola - Praktická škola

Stránky