Pozvánka na štúdium

Náš pán kaplán, Mgr. Martin Bartoš v mene všetkých nás učiteľov, Vás osobne pozýva prísť študovať na našu školu.